Miljoenennota - Medewerkers. Werkloosheid blijft beperkt

Niet alleen u als ondernemer, ook uw medewerkers hebben het in de afgelopen anderhalf jaar voor hun kiezen gehad. Thuiswerken, scholen die gesloten waren, avondklok en lockdowns. Gelukkig herstelde de economie goed en is de werkloosheid laag. Welke veranderingen in 2022 gaan uw medewerkers aan?

Lachende vrouwelijke collega's die samenwerken in een modern kantoor
Nieuws
Datum: 22-09-2021

Thuiswerkkostenvergoeding

Per 1 januari 2022 kunt u uw medewerkers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal 2 euro per volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag. Vooraf spreekt u af op welke dagen de medewerker thuiswerkt. Is hij incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor, of werkt hij een enkele keer thuis in plaats van op kantoor, dan hoeft de vergoeding niet aangepast te worden. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon u al een onbelaste vergoeding geven.

Reiskosten

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan. Maar u mag deze regeling en de onbelaste thuiswerkvergoeding niet tegelijkertijd toepassen op één werkdag.

Verhoging vrije ruimte in de WKR

Over de eerste €400.000 van de loonsom van u als werkgever geldt in 2021 een vrije ruimte van 3% in plaats van 1,7%. Als onderdeel van het economische steun- en herstelpakket voor COVID-19 is deze wijziging al begin van dit jaar bekendgemaakt, maar net als vorig jaar moet de wijziging nog officieel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarom neemt het kabinet de aanpassing mee in het Belastingplan 2022.

Lonen en koopkracht

De cao-lonen stijgen dit jaar (2021) gemiddeld met 2%. Voor 2022 verwacht het CPB dat de cao-lonen gemiddeld met 2,2% stijgen. Inflatie en lastenverzwaringen doen de plus echter grotendeels teniet. Er komt daarom ten minste 200 miljoen euro om de koopkracht van alle Nederlanders op peil te houden. Volgens het CPB gaan huishoudens volgend jaar gemiddeld 0,1% vooruit in koopkracht.
Het tarief van de loonbelasting/premie volksverzekeringen daalt licht van 37,1% (2021) naar 37,07% in 2022. Het hoogste tarief van 49,5% verandert niet.

Werkgelegenheid

De verwachting is dat de werkloosheid na het wegvallen van de coronasteunmaatregelen op zal lopen, maar dat het effect niet heel groot zal zijn. Naar verwachting komt de werkloosheid in 2022 uit op 3,5 procent van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt blijft dus betrekkelijk krap.
Dat de arbeidsmarkt hervormd moet worden, daarover zijn veel partijen het wel eens. Plannen daarvoor liggen in feite al klaar, maar alleen moet daar een nieuw kabinet nog wel een klap op geven.

Handhaving op schijnzelfstandigheid uitgesteld

In het kader van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) loopt er sinds 11 januari 2021 een pilot met een online vragenlijst (webmodule) die opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft over de arbeidsrelatie met een in te huren zzp’er. De pilot is geëvalueerd, maar een besluit over de module is nog niet genomen. Het kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit totdat er een nieuw kabinet is.

(Om) scholing

Met ingang van 2022 zijn scholingsuitgaven niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Want bij een dergelijke aftrekregeling genieten mensen met een hoger inkomen meer voordeel dan degenen met een laag inkomen. De regeling wordt daarom vervangen door het STAP budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie), een inkomensneutrale subsidieregeling. Het STAP budget biedt de mogelijkheid aan iedereen die een band heeft met de arbeidsmarkt om een budget voor scholing aan te vragen. Het STAP budget is maximaal € 1.000 en afhankelijk van de scholingskosten zoals college-, cursus-, examengeld en kosten van voorgeschreven verplichte leermiddelen.

Met de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek kunt u uw medewerkers laten omscholen. Per medewerker kunt u 3.750 euro aanvragen. Subsidie is mogelijk voor maximaal 6 medewerkers. In 2021 is een budget van 37,5 miljoen euro beschikbaar. In 2022 komt daar 40 miljoen bovenop.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.